Yeraltı suyu Aramaları


Yeraltı suyu Aramaları

Bu etütler firmamızca, tüm gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi, jeolojik, jeofizik ve hidrojeolojik araştırma ve ölçümlerle gerçekleştirilmektedir.Jeolojik araştırmalar, inceleme alanını ve çevresinin jeolojik yapısını, yer altı suyu taşıyan birimlerin bulunma olasılığı ile bulunabilme geometrisini ortaya koyabilmek amacıyla yapılır. Araştırmayı yönlendirici çalışmalardır. Çalışmalar sonucu, inceleme alanının jeolojik haritası ile yer altı kesiti hazırlanır.

 Jeofizik araştırma ve ölçümler, jeolojik araştırmalarla belirlenen seçeneklerden hangisinin geçerli olduğunu, yüzeyden gözlenemeyen yer altı geometrisini (birimlerin yer altındaki uzanımı, kalınlık ve derinlikleri, örtülü fay olup olmadığı, jeolojik birimlerin yer altındaki fiziksel durumları vb) belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

Hidrojeolojik araştırmalar ise, jeolojik ve jeofizik bulgularla ortaya konan yapının, yer altı suyu açısından irdelenmesini sağlamaktadır. Bu amaçla, meteorolojik veriler derlenir ve buradan yörenin su bilançosu hazırlanır. Jeolojik birimlerin ve yapısal ögelerin (faylar, uyumsuzluklar vb) su taşıma-iletme-verme özellikleri incelenir, su kimyası ile, alınacak suyun olası özellikleri belirlenir, en uygun kuyu yeri/yerleri, derinliği ve açılması gereken kuyunun teknik özellikleri seçilir.

 Yer altı suyu etütleri, doğrudan kuyu açılmadan önce, su alınıp alınmayacağını belirlediği için, bir tür sigorta yerine geçer. Böylece, su olasılığı yoksa veya çok düşükse, yüksek maliyetli kuyu açılmasından kaçınılmış olur.

 Ayrıca, yanlış kuyu yeri veya derinliği seçimi nedeniyle su alınamamış pek çok örnek vardır. Bazı yerlerde ise, tuzlu veya bozuk kalitede su alınmıştır.

 Yer altı suyu etütleri, yukarıdaki şekilde ve doğru uygulandığı taktirde, % 90 dolayında başarılı olabilmektedir.Copyright © 2023 | Arkeomet Yerbilimleri