Jeotermal Enerji Araştırmaları


Jeotermal Enerji Araştırmaları

JEOTERMAL akışkanlar, birçok amaçla kullanılır. Sera ısıtmacılığı, turizm, kentlerin merkezi ısıtmaları, sağlık gibi alanlar ile son yıllarda özellikle elektrik enerjisi sağlama amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Yenilenebilir temiz enerji olarak kabul edilmekle birlikte, doğru kullanılmaması halinde, çevresel sorunlara neden olabilmektedir. En önemli sorun, sıcak akışkanın kullanıldıktan sonra, alıcı ortama geri verilmemesi yani reenjeksiyon yapılmamasıdır.

JEOTERMAL (Sıcak akışkan) aramaları şirketimizin iş alanları arasında yer almaktadır. Yerbilimlerinin konularından olan sıcak akışkan aramaları, yer altı suyu araması gibi düşünülmekte ise de ondan çok farklı bir uygulama alanıdır. Sıcak akışkan aramalarında, özellikle tektonik yapının (aktif fay hatlarının) çözümlenmesi gerekmektedir. Çünkü, sıcak suyu yer yüzeyine taşıyan en önemli etmenlerden biri faylardır.

Fayların bazıları, yüzeydeki soğuk suları yer altına taşır. Bazıları ise yer altında ısınan bu suların yer yüzüne taşınmasını sağlar. Jeotermal aramalarında çözümlenmesi gereken en önemli konu, hangi fayların besleyici hangilerinin taşıyıcı olduklarının bulunmasıdır. Sular, faylarla derinlere taşınarak sıcak mağmanın etkisi ile sıcak akışkan oluşturur. Bu sıcak akışkanların yer altında hapsoldukları geçirimli kayaçlara ise hazne kaya denilir. Jeotermal aramalarındaki ikinci önemli araştırma konusu ise bu hazne kayanın yerini ve derinliğini ortaya çıkarmaktır.

Sıcak akışkanların, sondaj sırasında o yöredeki soğuk sularla karışmaması da önem taşır. Bu nedenle, jeotermal aramalarında ayrıca, soğuk yer altı sularının da yeri ve derinliği araştırılarak sondaj sırasında yalıtılarak gerekli önlemlerin alınabilmesi sağlanır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, sıcak su aramaları özel bir uzmanlık alanıdır. Bu bilgileri araştırmadan, rastgele yapılan sondajlarla sıcak su alınabilirse de bu suların uygun koşullarda çıkarılmaması, reenjeksiyonun doğru yapılmaması, yalıtımının sağlanamaması gibi nedenlerle, akışkan sıcaklığının giderek düşmesi, verim kaybı, çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkacaktır.

Yukarıda sayılan veriler, ancak iyi bir jeolojik-jeokimyasal-jeofizik işbirliği ile yapılacak araştırma sayesinde sağlanabilir. Bunlardan birisinin eksik olması, yanlış yorumlanması, çok pahalıya mâl olan sondajların amacına ulaşamaması anlamına gelmektedir.

Bir Jeotermal Enerji Araştırma Firması olan Sumet Yerbilimleri, şirket bünyesinde uyguladığı yüksek çözünürlük sağlayan jeofizik yöntemleriyle siz değerli enerji yatırımcılarının hizmetindedir. Söz konusu bu yöntemlerin başında Manyetotellürik MT ve AMT yöntemleri gelmektedir.Copyright © 2023 | Arkeomet Yerbilimleri