Tünel ve Güzergah Etütleri


Tünel ve Güzergah Etütleri

Gelişen teknolojiler, ulaşım alanında da kendisini göstermektedir. derin tüneller, yüksek viyadükler, günümüzde sıradan yapılara dönüşmektedir. daha güvenli ulaşım hizmetleri için güvenli altyapı oluşturulması zorunludur. Ayrıca, ulaşım yapılarının inşaatı sırasında nasıl bir yer yapısıyla (kaya,  yumuşak zemin, fay, yanal geçiş, yeraltı suyu vb) karşılaşılacağının önceden bilinmesi, hem maliyet hesaplarının daha doğru yapılabilmesini sağlamakta, hem de inşaat sırasında oluşabilecek kaza risklerinin önceden bilinmesini sağlayarak önlem alınmasını sağlayabilmektedir.

Şirketimiz, bir çok ulaşım ağında gerçekleştirdiği etütlerle bu konuda hizmet sunmaktadır.Copyright © 2023 | Arkeomet Yerbilimleri