Arkeolojik, Arkeojeofizik Araştırmalar


Arkeolojik, Arkeojeofizik Araştırmalar Tarihi mirasımız olan arkeolojik eserler, çoğu kez yeraltında gömülü olarak bulunur. Gömülü olmaları, yüzyılların, binyılların biriktirdiği toprak ve benzeri örtüdür. Heyelan, su taşkını, deprem gibi doğal afetler, bu birikmenin temel nedenidir. Eski yerleşimlerin üzerini örterek oluşan bu tümseklere “HÖYÜK” adı verilir.

Diğer yandan, özellikle varsılların mezarları da büyük toprak örtülerin altında yani TÜMÜLÜSLERDE bulunmaktadır.

Arkeojeofizik, üzeri örtülü olan höyük ve tümülüslerin, kazı yapılmadan araştırılmasıdır. Bu araştırmanın amacı, hem zaman hem parasal tasarruf sağlamaktır. Eski eserler, maddi değerlerinin çok ötesinde değerlere sahiptir. Geçmişimizle ilgili yaşam tarzları, kullanılan ev eşyaları, takılar, savaş aletleri, tarihi belgeler, antlaşmalar, yasalar vb. buralarda bulunur. Bunların çıkarılması, çok dikkat ve titizlik ister. Bu nedenle de beklenen eserlerin yeri, şekli, derinliği gibi bilgiler çok önem taşır. Arkeojeofizik, arkeologlara bu bilgileri sağladığı için, kazılar öncesinde mutlaka başvurulması gereken araştırma yöntemidir. Diğer yandan, sit alanları ve çevresinde yapılacak otel, köprü, yol, tünel gibi inşaatların yapılacağı alanlarda tarihi kalıntı olup olmadığının bilinmesi gerekir. Bu nedenle, arkeojeofizik araştırmalar mutlaka yapılmalıdır. Şirketimiz, jeoradar, elektrik tomografi, sismik tomografi ve manyetik yöntemlerle arkeologların hizmetindedir.

Copyright © 2023 | Arkeomet Yerbilimleri