Jeoradar ve Yapı Radarı


Jeoradar ve Yapı Radarı

Son dönemlerde, kent sokaklarının alt yapılarının eskimiş olması nedeniyle yenilenmeleri gündeme gelmektedir. Ancak, genellikle bu alt yapı tesislerinin kayıtları ya hiç bulunmadığı ya da yeterince sağlıklı olmadıkları için rastgele yapılan kazılarda bazı kazalar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak, hem yaşam açısından riskler oluşmakta hem de maliyetler aşırı artmaktadır. Oysa, jeoradar ölçümleriyle, bu yapıların yerleri büyük bir doğrulukla belirlenebilmektedir. 

Bazı yerlerde ise zeminin altında doğal ya da yapay boşluklar, karstik yapılar bulunabilmektedir. bu gibi yerler de jeoradar ölçümleriyle saptanabilmektedir.

Binaların depreme dayanıklı olup olmadıkları, kiriş ve kolonlarında sıva altı çatlaklar bulunup bulunmadığı, projesine uygun donatı varlığının belirlenebilmesi ise yapı radarı ölçümleriyle sağlıklı olarak belirlenebilmektedir.

Copyright © 2023 | Arkeomet Yerbilimleri