Maden, Kömür ve Ham madde Araştırmaları


Maden, Kömür ve Ham madde Araştırmaları

Şirketimizin diğer bir çalışma alanı ise maden, endüstriyel hammadde ve kömür aramalarıdır. Gerek metalik ve gerekse ametalik maden araştırmalarında, yeterli alet ve ekipmanımız, bilgi ve deneyim donanımımız bulunmaktadır.

Maden aramalarında, jeolojik araştırma, haritalama, araştırma sondajları yapılmaktadır. Bu araştırmalar, jeofizik ölçümlerle desteklenerek, araştırılan madenin varlığı belirlenir ve boyutlandırılır.

Kömür ve endüstriyel hammadde aramaları da aynı sistemle yürütülmektedir.Copyright © 2023 | Arkeomet Yerbilimleri